Del 1: hele 2013 / Fredag den 15. november 2013

Fredag den 15. november 2013

Formiddag: Landmåler i gang. Meget vanskeligt at se skelpælene, måske kan de ikke findes, og der skal rekvireres et måleblad fra Geodætisk Institut. Landmåleren kan dog opsætte en Kote-pæl (højde), så gravearbejdet kan påbegyndes.
Eftermiddag: Landmåleren HAR sat pæle op og afmærket kote og skel "hist og her".
Der er også placeret en bunke køreplader (jernplader).